Wat doet Paal 39

Meer dan ooit tevoren moeten ondernemingen wendbaar zijn en snel op veranderingen in de internationale omgeving reageren. Rekening houden met de omgeving, gebruik van duurzame energie, met veranderingen meebewegen, en weten tot hoever je kan gaan. Lastige stappen samen zetten.

Draagvlak tilt  je als ondernemer over de problemen heen. Licht aan het einde van de tunnel.  Paal39 brengt  expertise in op het niveau van management, bestuur en toezicht houders en doet dat  in de rol van  adviseur, toezichthouder, gastspreker of onderzoeker. Kijk verder bij :

Duurzaamheid en transitie   Taal en veiligheid     Project definitie      Onderzoek     Visualiseren       Werkplaats